SYSTEM PODESTÓW

Animacja 3D systemu podestów (składowania i przechowywania opon). Całość wykonana od podstaw z wykorzystaniem kilku gotowych modeli aż po montaż finalny.

Kilka ujęć z animacji