INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Wizualizacja przekroju domu z naniesionym schematem instalacji fotowoltaicznej. Cała wizualizacja wymagała przygotowania modelu 3D przekroju domu, do tego elementów instalacji fotowoltaicznej przez aranżację wnętrza jak i otoczenia aż po finalne naniesienie połączeń.