INSTALACJA ROLET

Animacja 3D ukazująca proces montażu rolety w oknie wraz z przedstawieniem wszystkich elementów i narzędzi.