INSTALACJA KOMINOWA

Wizualizacja przekroju domu z elementami instalacji kominowej. Cała wizualizacja wymagała przygotowania modelu 3D przekroju domu wraz z elementami instalacji kominowej. Gotowa wizualizacja dostępna także na stronie www.jawar.com.pl w formie interaktywnej gdzie zostały przygotowane dodatkowo kolorowe elementy.