Polityka Prywatności oraz plików „Cookies”

 1. Administrator danych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż administratorem twoich danych osobowych jest Kamil Giecko, zamieszkały ul. Poniatowskiego 57B/38, 37-450 Stalowa Wola
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz punkt 6).
 3. Uprawnienia.
  RODO przyznaje ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i w określonych sytuacjach mogą ci, zgodnie z prawem, nie przysługiwać (patrz punkt 6).
  Zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do informacji jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Kontakt ze mną możliwy jest pod adresem: kontakt@swiat3d.net.
 4. Bezpieczeństwo.
  Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo Twoich danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym.
  Twoje dane osobowe mogą być przekazane do firmy dostarczającej mi usługi księgowe. Dane przetwarzane są na mocy umowy zawartej ze mną i wyłącznie zgodnie z moimi poleceniami.
 6. Cele i czynności przetwarzania:
  a) Zamówienie
  Aby złożyć zamówienie i nawiązać współpracę konieczne jest podpisanie „umowy o współpracę”. Natomiast po wykonaniu usługi wystawiam fakturę VAT. W obu przypadkach potrzebuję pewnych niezbędnych danych jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu oraz NIP i/lub REGON jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania i sfinalizowania współpracy.
  Przekazane mi dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i jej uwzględnienia w mojej dokumentacji księgowej.
  Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a potem do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy. Faktury z danymi osobowymi muszę przechowywać przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu oraz domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń (umowa) lub przed upływem 5 lat (faktura). Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
  W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  b) Kontakt e-mailowy
  Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej/przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy przekazujesz mi jako nadawca swój adres e-mail. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
  Przekazane dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą oraz na potrzeby archiwizacji korespondencji dla celów wewnętrznych.
  Nie jestem w stanie określić ile trwać będzie archiwizacja. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji jaką prowadziliśmy (jeżeli podlegała archiwizacji) oraz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy.
 7. Polityka Cookies
  Czym są pliki „Cookies” i do czego je wykorzystujemy?
  Ciasteczka czyli “Cookies” to pliki tekstowe, które zawierają dane informatyczne, pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkowników. Pliki “Cookies” pozwalają zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę www dopasowaną do jego indywidualnych preferencji, np. rozdzielczość urządzenia, tryb wyświetlania, itp. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej z której pochodzą, dodatkowe, czas przechowywania/wygaśnięcia ich na urządzeniach użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon) oraz unikatowy identyfikator.

  Jakich plików „Cookies” używamy?
  Wśród plików „Cookies” wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisu, tzw. „cookies sesyjne” oraz plik które ułatwiają korzystanie z serwisu przez cały czas i są to, tzw. „cookies stałe”.

  „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w pamięci przeglądarki jedynie do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies sesyjne wykorzystane są w szczególności w: utrzymanie sesji użytkownika, zapisania stanu sesji użytkownika, umożliwiają ponowną autoryzację przy logowaniu do serwisu.

  „Cookies stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Zewnętrzne pliki „Cookies”
  Operator Serwisu może korzystać z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki „Cookies” w następujących celach:
  – monitorowanie ruchu na stronach serwisu,
  – zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk,
  – ustalanie liczby anonimowych użytkowników serwisu w celach statycznych.

  Pliki „Cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  Zarządzanie plikami „Cookies”
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  Informujemy, że ograniczenia stosowania plików „Cookies” mogą zablokować korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych serwisu www.

  Więcej informacji o plikach „Cookies”